Veiling ramme 2019.

Veiling Katalogus 2019

Katalogus Vieling 2019-09-19

Katalogus 2019 Ramme

Katalogus 2019 Ooie

Veiling & Katalogus 19 September 2019

Katalogus Ooie 2018-09-20

Katalogus Ramme 2018-09-20

Dorpers – Veiling

32ste Noord-Kaap veldramveiling op Griekwastad

Nuus Foto
’n Rekordprys van R120 000 is vir dié Dorperram betaal. Van links is Jasper Visser, stoetbestuurder van die verkoper, Omdraai Dorperstoet by Prieska, Albert van Niekerk van Klipkoppies by Kenhardt, koper, en sy kleinseun, Gawie Carr, wat besig is om die boerdery oor te neem.

Kopers het, tydens die 32ste Noord-Kaap veldramveiling op Griekwastad, weereens bevestig dat ramme met goeie teelwaardes meerderwaardig is.
’n Rekordprys van R120 000 is deur die Klipkoppies Dorperstoet van Kenhardt betaal vir ’n Dorperram met ’n veldram-seleksie-indeks (VSI) van 115, ’n reproduksie-indeks (RI) van 110 en ’n Logix meriete-indeks (LMI) van 121. Die Omdraai Dorperstoet van die Britstown-distrik was die verkoper.
Hierdie tendens was baie duidelik sigbaar onder die Dorper- en Witdorperramme. Die 34 Dorper- en Witdorperramme met ’n LMI van onder 100 se gemiddelde prys was R5 563. Die 35 ramme met ’n LMI van 101 tot 110 is teen ’n gemiddelde prys van R6 564 verkoop. Die 27 ramme met ’n LMI van 111 tot 120 se gemiddelde prys was R8 494 en die 34 ramme met ’n LMI van meer as 120 se gemiddelde prys was R11 439.
Dit was interessant dat die 61 kudderamme gemiddeld R344 meer behaal het as die 43 stoetramme. Dit is ’n goeie aanduiding dat kopers nie meer kyk waar sit die kol nie, maar wat die ram se genetiese waarde is.

Ramme

Dorperramme op droe veld
IMG_4106
Ramlam 12 mnde (2)
Ramlam 12 mnde (4)
Ramlam 12 mnde (5)
Ramlam 12 mnde
Veiling ramlammers (2)
Veiling ramlammers (3)
Veiling ramlammers

Ooie

4 x Drielinge 4 Ooie en 12 lammers
Dragtige ooi onder Peperboom
Dragtige ooi op droe veld
Dragtige ooie op droe veld
Ooi met drieling
Ooie en lammers op droe veld sonder byvoeding
Swaar dragtige ooie

Klassering & Bemarking

Bemarkbare lammers 3-1-2 mnde op droe veld sonder byvoeding
Lammers 3-1-2mnde  markgereed
Lammers gereed vir bemarking (2)
Lammers gereed vir bemarking
Lammers op moeders geskryf - vaders bekend
Proses van klassering (2)
Uitsoek van teelmateriaal
Vervangingsooie
Vervoer diere na mark. Neels en Albert
Willem en Johnny.  Opskryf van lammers op moeders

Algemeen

Vleisproduksie

Kontak Besonderhede

Klipkoppies Dorper Stud

Gawie Carr
Cell: is (+27) 76 971 4022
Email: gawie@klipkoppiesdorpers.co.za

Elma Carr                                                                            Cell:  (+27) 82 783 7913                                                        Tel:  (+27)  54 331 3741                                                      Email: elma@klipkoppiesdorpers.co.za

Skakels

Lid van

SADTG

DORPER 21

Copyright © 2015. Klipkoppies Dorperstoet. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee