Welkom by Klipkoppies Dorperstoet

Klipkoppies Dorperstoet

Tuiste van geharde, uiters vrugbare Dorper ramme en ooie
met uitnemende karkaskwaliteit en smaaklikheid.

Geskiedenis

Die Van Niekerk stamvader het gedurende 1671 vanaf Nederland in Kaapstad aangekom. Uit sy nageslag het twee broers, Dirk en Jacob, hulle by Eendekuil, naby Piketberg gevestig. ‘n Seun van daardie familie, BMN van Niekerk, het besluit om noord te trek in die rigting van die Oranje-rivier en vestig hom gedurende 1835 by ‘n lopende fontein en noem later die plaas Rietfontein. Dit is geleë in die destydse streek van Carnavon. Hy koop nog grond aangrensend aan Rietfontein en begin met ‘n familie boerdery. Een van sy seuns, Albert Nicolaas van Niekerk, vestig hom op die plaas Klipkoppies. Hy word opgevolg deur sy seun, Johannes Stephanus van Niekerk, en daarna sy naamgenoot kleinseun, wie vanaf 1953 saam met sy vader op Klipkoppies boer.

Albert & Elize is reeds die vierde geslag op die plaas. Hulle word bygestaan deur hul dogter, Elma Carr, wie verantwoordelik is vir gedeelte van die administrasie en Rudo, een van die tweelingseuns, wie die rekordhouding en prestasietoetsing met Blub waardes van die stoet behartig. Ons kleinseun, Gawie Carr het, na voltooiing van sy B.Sc (Agric) graad in Landbou Ekonomie en Veekunde, gedurende Januarie 2017 by die boerdery aangesluit.

Willem Kotze is sedert 2007 ons Plaasbestuurder. Hy word bygestaan deur ‘n opgeleide werksmag, van wie sommige al die 2de en 3de geslag by die Boerdery betrokke is en sommige wie reeds senior poste in sleutel posisies beman.

Klipkoppies Dorperstoet het:

  • 58 produksieveilings suksesvol aangebied.
  • Prestasietoetsing gedoen sedert 1978.
  • Meer as 16165 diere gekeur as Stoet en Tipe 5.
  • Sedert 1990 meer as 4215 Tipe 5 en Stoetooie in hul Dorper 21 teelprogram geregistreer.
  • Sedert 1990 alle teelramme op alle plase prestasiegetoets en fenotipies deur inspekteurs van die SADTG geklas en gekeur.
  • Sedert 2004 meer as 73 gemete teelramme geidentifiseer wat 30%-79% tweelinge per trop ooie gepaar, geteel het [SA Stamboek]
  • 21207 diere opgeneem in die Shepherd program.
  • Bo-gemiddelde hoë groei seleksie indeks
  • Hoë lampersentasie – tot 48% van ons ooie lam meerlinge.
  • Kwaliteit karkasse geproduseer wat tot 90% ISO karkasse oplewer met tot 80% van die karkasse wat bouvorm kode 4 tot 5 behaal

Doelwit

Klipkoppies Dorperstoet streef daarna om die mees ekonomiese aangepaste Dorpers onder natuurlike weidingsomstandighede te teel.

Ons diere beweeg maklik, is gehard, aanpasbaar en baie vrugbaar met uitnemende karkaskwaliteit en smaaklikheid. Kwaliteit karkasse word gelewer op 3 tot 4½ maande vanaf die veld, onder normale tot goeie weidingsomstandighede.
Op Klipkoppies word slegs ekstensief geboer. Ooie lam op die veld en onder normale reënval omstandighede word geen byvoeding gegee nie.

Ons verwelkom graag besoekers op Klipkoppies.

Kontak Besonderhede

Klipkoppies Dorperstoet

Albert van Niekerk en Familie

Albert van Niekerk
Sel: (+27) 76 971 4022
Epos: carr@lantic.net

Rudo van Niekerk
Sel: (+27) 83 410 1499
Epos: carr@lantic.net

Gawie Carr
Sel: is (+27) 76 971 4022
Epos:gawiecarr@gmail.com

Elma Carr
Faks: (+27) 54 331 3741
Epos: carr@lantic.net

Skakels

Lid van

SADTG

DORPER 21

Copyright © 2015. Klipkoppies Dorperstoet. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee