Die Teler

Gawie Carr is die nuwe jong boer op Klipkoppies. Hy het in 2017 aangesluit by die Maatskappy en volg sy oupa, Albert van Niekerk op. Hy is nou die vyfde geslag familieboer op Klipkoppies en die sesde geslag familieboer sedert die Van Niekerk familie reeds in die laat 1870’s hulle in die groter Kenhardt/Upington omgewing, wat Klipkoppies ingesluit het, gevestig het.

Hy het die graad B.Sc (Agric) in Landbou Ekonomie en Veekunde aan die Universiteit van die Vrystaat behaal. Tydens sy finale jaar in 2016, het hy Honneurs in Diereteling gedoen en gekonsentreer op die produksie en reproduksie eienskappe van die Dorper.

Hy is onlangs getroud met Amorine Ferreira, wie ook nou, saam met hul ma, Elma Carr en Wilmarie Engelbrecht, verantwoordelik is vir die administrasie en finansies. Klipkoppies is bevoorreg om oor ‘n opgeleide werksmag te beskik, van wie sommige al vir dekades by die boerdery betrokke is.

In Memoriam

Albert van Niekerk het gedurende 1953 begin boer na voltooiing van sy skoolloopbaan te Hoër Jongenskool Paarl en twee jaar opleiding by Grootfontein Landbou Ontwikkelingsinstituut. Hy het reeds gedurende sy studies betrokke geraak by proewe en navorsing oor die Dorperras. Hy het soveel vertroue in die ras ontwikkel dat sy besluit om met Dorpers te boer ‘n logiese keuse was.

11/01/1932 – 01/07/2019

Tydlyn:

1956 – Sluit aan as lid by die SADTG (Die Dorperskaaptelersgenootskap van SA).

1966 – Word aangestel as inspekteur en doen inspeksies landswyd en in Namibië.

1968 – Mede-stigter van Dorperland Dorperklub en dien as Voorsitter vir 10 jaar. Hy dien nog vir ‘n aantal jare op die bestuur tot en met sy uittrede,

waarna hy hom op sy boerdery toespits. Hy bied ook verskeie Dorperkursusse aan gedurende sy dienstermyn.

1969 – Word op die Raad van die SADTG verkies as streeksverteenwoordiger vir Noord- en

Noordwes streek. Hy word verkies tot Vise-president.

1987 – Word aangewys as Boer van die Jaar vir die Vrystaat en Noord Kaap streek.

1989 – Word verkies tot President van die SADTG en dien tot 1996.

1990 –  Besoek Argentinië ter bevordering van die Dorperskaapras.

1993 en 1996 – Ontvang ere toekennings van die SADTG vir besondere dienste gelewer aan die

Dorperteelt bedryf en die Dorpertelersgenootskap van SA.

1996  –  Word eenparig verkies as lewens ere Vise President van die SADTG en word op die ererol

geplaas.

1997  –  Ontvang eretoekenning van die Grootfontein Oudstudente Unie vir sy besondere kennis en

              insig van boerdery, vir die ontwikkeling en vestiging van die Dorperskaapras en die besondere

bydrae in belang van landbou en sy mense.

1999  –  Ontvang ‘n toekenning van SA Natural Beef (Pty) Ltd om te sertifiseer dat hy die eerste lam in

              SA onder die ISO 9002 kwaliteit standaard geproduseer het.

1999 – Klipkoppies Dorperstoet word goedgekeur om karkasse te lewer wat aan die HACCP (Hazard

Analysis and Critical Control Points) standaarde voldoen.

Hy was ook betrokke by die stigting van die Dorperklub – Namibië en was ook ‘n groot rolspeler by die registrasie van die Diamant handelsmerk en die eksklusiewe bemarking van Diamant Dorpervleis.

Ons eer die nagedagtenis van ‘n besonderse mens vir sy leierskap, insig en wysheid op vele terreine en is bevoorreg om te kan voortbou op dit wat hy tot stand gebring het.

 

Kontak Besonderhede

Klipkoppies Dorper Stud

Gawie Carr
Cell: is (+27) 76 971 4022
Email: gawie@klipkoppiesdorpers.co.za

Elma Carr
Cell: (+27) 82 783 7913
Tel: (+27) 54 331 3741
Email: elma@klipkoppiesdorpers.co.za

Skakels

Lid van

SADTG

DORPER 21

Copyright © 2015. Klipkoppies Dorperstoet. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee